Het belang van gegevens

Journalistiek Ede

Bovendien zijn de journalistieke kritische en interpretatieve instrumenten ondersteunend voor het kritische geheugen en het zoeken of onderzoeken van deze gebeurtenissen, maar op verschillende manieren. Journalistiek kan als volgt worden gecategoriseerd: verslaggeving en geïnterpreteerde berichtgeving; geïnformeerde berichtgeving over de echte wereld; zelfgeoriënteerde berichtgeving over wetenschap en technologie; een alfabetsoep van verschillende soorten gespecialiseerde artikelen. De journalistiek staat momenteel op de 63e plaats in de wereld wat het aantal journalisten en mediakanalen betreft. Hoewel er in de grote metropolen van de VS geen voorbeelden zijn van publikaties van verschillende vormen van journalistiek, kunnen we, als aanwijzing voor hun groei, zien dat New York City, die ook de belangrijkste stad ter wereld is, een groot aantal journalisten in de uitgeverijsector telt. Zo zijn er 450 journalisten in de reclame, maar slechts 30 in de journalistiek.[3] Terwijl de meeste risicofactoren, zoals b.v. drugs- en alcoholmisbruik, doodslag, gewelddadige criminaliteit en jeugdcriminaliteit hoger zijn in zij werk/bedrijfstak.

De verslaggever/redacteur is een populaire schrijver over de hele wereld; er zijn veel voorbeelden van de sprong van anonieme blogger naar het grote werk (bv. de vergezochte start(back)> van BBC-journalist Al Gore naar wereldicoon, Bill Gates) De correspondent staat ook voor bepaalde uitdagingen met deze nieuwe gelegitimeerde positie. Mitul Considine van de Glasgow Herald, oprichter en redacteur van vele serieuze internationale kranten, verwijst naar deze uitdaging die niet nieuw is voor journalisten, maar eerder een zaak is van een media-industrie. “Een journalist is nu veel eerder geneigd om een eigen mediakanaal te beginnen dat technisch onafhankelijk is en een eigen krant en recensietijdschrift te publiceren, dan dat hij als redacteur optreedt. Het wordt veiliger om een website te beginnen met materiaal dat niet meer auteursrechtelijk beschermd is, dan om op grote schaal gepubliceerde en gerespecteerde kranten te redigeren. Het bedrijfsrisico in dit stadium is een riskant spel van public relations. Heb ik het materiaal dat ik nodig heb om lezers aan te trekken? Kan ik wegkomen met allerlei verhalen die de kranten niet willen leveren? Niet altijd – maar een journalist die nog geen eigen zakelijk succes heeft, wil zijn lezer niet met te veel reality check opzadelen.”[4]

9.3 Waar ligt op zijn beurt de plaats van de journalistiek in de zin van conflictkennis? Het antwoord is natuurlijk hetzelfde voor andere narratieve contexten. Zij kunnen allerlei mogelijkheden bieden die zich uitstrekken tot allerlei conflictsituaties: nationale of internationale oorlogen, revolutie, burgeroorlog, het ondergaan van oorlogen, het plegen van terroristische aanslagen, incidenten met natuur-, sociale of economische catastrofes, of conflicten waarbij het staatsapparaat of zijn machtsorganen betrokken zijn. Het is duidelijk dat de journalist een essentiële rol speelt bij de preventie van alle soorten conflicten, ongeacht de details of de precieze betekenis van vergelijkbare vormen van gewelddadig verschijnsel. Bovendien maakt het feit dat de journalist in wezen betrokken is bij het scheppen van een cultuur van conflictkennis hem tot een veel gevaarlijker vijand dan sommige van de andere antagonisten, zoals spionnen of hands-on strijders of terroristen modellen van actie. Bovendien is de gelijkenis tussen de rollen die de journalist speelt, ongeacht zijn rol, een charismatische daad voor het publiek, maar een zeker gevoel voor risico sluit niet uit dat op dit niveau een verder bewustzijn van risico’s wordt ontwikkeld. Op dit moment leeft de overgrote meerderheid van de journalisten onder de dreiging van officiële sancties, arrestatie en bewaking.

De toenemende omvang van dergelijke bedreigingen voor elke daad van journalistiek zal aanleiding geven tot een verschuiving in wat wij onder journalistiek verstaan, waarbij de specifieke kenmerken van beroepsjournalisten de norm zullen zijn geworden. Het besef van de intriges van de informatie- en oorlogsindustrie moet op zijn beurt nog gevaarlijker blijken dan wij denken. De morele positie van de journalist en de openbaarmaking van gegevens binnen conflicten, zoals het conflict tussen officiële en journalistieke ethiek en vrijheid, zullen belangrijker worden dan ooit. Het zou verstandig zijn om ook aandacht te besteden aan de drijfveren van alle actoren in een conflict. Zo is het criterium voor journalistieke ethische economische activiteit om zelf onderzoek te doen naar de waarheid, vooral als tijdsdruk of behoefte aan extra verwerking de overhand hebben. Natuurlijk is deze gang van zaken duidelijk een uiting van menselijke exploitatie, naast de oorlogsindustrie. Het gebruik van gegevens en video voor amusement of Sport is een belangrijk voorbeeld. De waarde van een collectiviteit van kennis en materiaal voor het genereren van informatie kan waardevol worden voor de oorlog van een organisatie, bijvoorbeeld de visualisatie van economische activiteit, op elke plaats op de planeet. Het is duidelijk dat dit in de zone van noodzaak is voor citaten, ondanks barrières die de openbaarmaking van arbeidsverloven, financiële controles en interne zaken voorbereiden.

Lees meer

Freelance Tekst Schrijven

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.